Powered by Enginius - logo_engie
Enginius - LinkedIn Enginius - contact
Deel van ENGIE Solutions
Enginius - Deel van ENGIE Solutions
Met meer dan 30 medewerkers beschikt Enginius over een gedreven, persoonlijke KMO-spirit binnen het grotere ENGIE Solutions. Onze technische insteek en onze uitgesproken no-nonsense-mentaliteit laten ons snel de juiste beslissingen nemen. Tegelijk zorgt de groep ENGIE Solutions voor een robuuste ondersteuning van ons team.

Enginius is deel van de tak Industry North binnen ENGIE Solutions, meer bepaald van de afdeling Process Solutions. Die is gericht op automatisering en industriële ICT, in Nederlandstalig België en daarbuiten.

Historisch lag de focus van Process Solutions vooral op de realisatie van projecten. Met Enginius krijg je als klant nu ook ondersteuning tijdens de volledige levenscyclus - voor, tijdens en na.

Onze engineers werken op het terrein. Ze kennen hun opdrachtgevers door en door. Enginius slaat zo de brug tussen de automatiseringsprojecten van de klant en het aanbod van ENGIE Solutions.
Enginius - Afbeelding 1
Enginius - Afbeelding 6
Enginius - Afbeelding 3
Enginius - Afbeelding 4
Enginius - quote Scott Edward Shjefte
A pessimist says the glass is half empty, an optimist says the glass is half full, and an engineer says the glass is too big.
— Scott Edward Shjefte
Enginius - quote Aristoteles
We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act, but a habit.
— Aristoteles
Enginius - quote Onbekend
The expert in anything was once a beginner/junior.
— Onbekend
Enginius - quote R. Branson
Train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don’t have to.
— R. Branson
Enginius - quote Onbekend
I don't think outside of the box, I think of what I can do with the box.
— Onbekend