Powered by Enginius - logo_engie
Enginius - LinkedIn Enginius - contact
Deel van EQUANS
Enginius - Deel van EQUANS
Met meer dan 30 medewerkers beschikt Enginius over een gedreven, persoonlijke KMO-spirit binnen het grotere EQUANS. Onze technische insteek en onze uitgesproken no-nonsense-mentaliteit laten ons snel de juiste beslissingen nemen. Tegelijk zorgt de groep EQUANS voor een robuuste ondersteuning van ons team.

Enginius is deel van de tak Industry North binnen EQUANS, meer bepaald van de afdeling Process Solutions. Die is gericht op automatisering en industriële ICT, in Nederlandstalig België en daarbuiten.

Historisch lag de focus van Process Solutions vooral op de realisatie van projecten. Met Enginius krijg je als klant nu ook ondersteuning tijdens de volledige levenscyclus - voor, tijdens en na.

Onze engineers werken op het terrein. Ze kennen hun opdrachtgevers door en door. Enginius slaat zo de brug tussen de automatiseringsprojecten van de klant en het aanbod van EQUANS.
Enginius - Afbeelding 1
Enginius - Afbeelding 4
Enginius - Afbeelding 6
Enginius - Afbeelding 3
Enginius - quote Onbekend
I don't think outside of the box, I think of what I can do with the box.
— Onbekend
Enginius - quote Onbekend
If you think it's expensive to hire a professional wait until you hire an amateur.
— Onbekend
Enginius - quote Elon Musk
Engineering is the closest thing to magic that exists in the world.
— Elon Musk
Enginius - quote Henry Ford
Quality means doing it right when no one is looking.
— Henry Ford
Enginius - quote Simon Sinek
Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion.
— Simon Sinek