Powered by Enginius - logo_engie
Enginius - LinkedIn Enginius - contact
Deel van ENGIE Solutions
Enginius - Deel van ENGIE Solutions
Met meer dan 30 medewerkers beschikt Enginius over een gedreven, persoonlijke KMO-spirit binnen het grotere ENGIE Solutions. Onze technische insteek en onze uitgesproken no-nonsense-mentaliteit laten ons snel de juiste beslissingen nemen. Tegelijk zorgt de groep ENGIE Solutions voor een robuuste ondersteuning van ons team.

Enginius is deel van de tak Industry North binnen ENGIE Solutions, meer bepaald van de afdeling Process Solutions. Die is gericht op automatisering en industriële ICT, in Nederlandstalig België en daarbuiten.

Historisch lag de focus van Process Solutions vooral op de realisatie van projecten. Met Enginius krijg je als klant nu ook ondersteuning tijdens de volledige levenscyclus - voor, tijdens en na.

Onze engineers werken op het terrein. Ze kennen hun opdrachtgevers door en door. Enginius slaat zo de brug tussen de automatiseringsprojecten van de klant en het aanbod van ENGIE Solutions.
Enginius - Afbeelding 1
Enginius - Afbeelding 4
Enginius - Afbeelding 3
Enginius - Afbeelding 5
Enginius - quote Onbekend
Your dream job does not exist, you must create it.
— Onbekend
Enginius - quote Onbekend
If you think it's expensive to hire a professional wait until you hire an amateur.
— Onbekend
Enginius - quote Isaac Asimov
Science can amuse and fascinate us all, but it is engineering that changes the world.
— Isaac Asimov
Enginius - quote Stephan R Covey
Always treat your employees exactly as you want them to treat your best customers.
— Stephan R Covey
Enginius - quote Henry Ford
Quality means doing it right when no one is looking.
— Henry Ford